De jeugdraad is een officieel adviesorgaan. Het is de spreekbuis die binnen de gemeente Grimbergen opkomt voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Zo vertolkt de jeugdraad hun stem naar het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en schepenen moet verplicht advies vragen aan de jeugdraad over aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. Daarnaast geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies aan het gemeentebestuur. Adviezen kunnen gaan over subsidies voor het jeugdwerk, fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, reglementen voor jeugdwerk, etc. .

Daarnaast organiseert de jeugdraad ook evenementen voor de jeugd in Grimbergen. Doel is om de jeugd samen te brengen en de verschillende jeugdverenigingen met elkaar te laten samenwerken. Enkele voorbeelden zijn de jaarlijkse jeugdraadquiz, jeugdhuizentocht, Study Craziness (gezamelijke studeerplekken), Vikingfest, Zeepkistenrace, Electronic picknick, ... .

Wie zit er in de jeugdraad?

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door jongeren die vrijwillig hun tijd en energie steken in het omzetten van de verzuchtingen van de Grimbergese jongeren in concrete daden. Vaak zijn zij reeds jaren actief (geweest) in het bestuur van één van de erkende Grimbergse jeugdverenigingen. Daarnaast zetelen ook een vertegenwoordiger van de Grimbergse jeugddienst en de schepen van jeugd in het bestuur.

Alle grote projecten die worden behandeld in het dagelijks bestuur worden afgecheckt met de AV (algemene vergadering). De AV komt zo'n 3 keer per jaar samen en wordt bevolkt door de afgevaardigden van elke erkende Grimbergse jongerenvereniging. Daarnaast is ook elke geïnteresseerde Grimbergse jongere zeker welkom op deze vergaderingen.

Volgende jeugdverenigingen zijn erkend:
- Jeugdhuis Bloem Humbeek
- Jeugdhuis Rafiki Grimbergen
- Jeugdhuis 't Stoveke Beigem
- Scouts & Gidsen Grimbergen
- Scouts & Grimbergen Strombeek
- Chirojongens Apollo 8 Humbeek
- Chiromeisjes Sjaloom Humbeek
- KSA Grimbergen
- KAJ Grimbergen
- het MOP
- Jong idee '68
- JééCéé Humbeek
- Rochusstars Beigem
- Jeugdkoor Cantamico
- Dizenja
- dansgroep Sidharta
- Jeugd Rode Kruis Grimbergen
- Promotie Jeugdschaak Vlaanderen
- Strombeekse jongeren in actie
- Jong CD&V Grimbergen
- Jong VLD Grimbergen. 

Jeugdraad Grimbergen is steeds op zoek naar vrijwillige jongeren die mee in het dagelijks bestuur willen zetelen. Wat houdt dit in, horen we je vragen? Ontdek het in onderstaand filmpje!